Aktualności

Źródło: https://www.controlling-systems.pl/pomoc-dla-firm/

Zarządzanie płynnością finansową. Czy zysk naprawdę jest ważniejszy od zdolności do pokrywania bieżących zobowiązań?

Zarządzanie płynnością finansową jest kwestią, która przez ostatnie lata raczej nie spędzała snu z powiek zarządom operujących w Polsce spółek. Działo się tak głównie za sprawą wyjątkowo dobrej koniunktury. Dla wielu bowiem firm, ostatnie lata były okresem dużych wzrostów – zarówno w liczbie zamówień jak i poziomie rentowności, co w połączeniu z przewidywalnością zachowań kontrahentów czy wypracowaną od czasu transformacji “kulturą płatniczą przedsiębiorstw”, pozwalało patrzeć na zarządzanie płynnością finansową z dość dużym spokojem. Pieniądz przepływał między firmami utartymi szlakami w spokojnym łańcuchu płatności – więc zagadnienie nie wymagało wiele uwagi.

Ale w czasach dobrobytu przedsiębiorcy skupiają się przede wszystkim właśnie na generowaniu zysku, profesjonaliści podkreślają, że nawet odnosząca znaczące sukcesy pod względem zysków firma może upaść, jeśli nie będzie w stanie utrzymać płynności. Brak zdolności do pokrywania bieżących zobowiązań związanych z produkcją, logistyką czy magazynowaniem jest znacznie groźniejszy niż brak zysku. Zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych – a z taką mamy przecież w tej chwili do czynienia – kluczowe wydaje się „utrzymanie się” przy równoczesnym zachowaniu zdolności do działania i spłaty kontrahentów. Generowanie zysku, choć niezwykle istotne, może w tym czasie schodzić jednak na drugi plan.

Czym jest płynność finansowa?

Zanim przejdziemy do tego, jak analizy cash flow mogą pomóc przedsiębiorcom w działaniu, przyjrzyjmy się samemu pojęciu. Czym właściwie jest płynność finansowa? Pojęcie to definiuje się jako zdolność do regulowania w terminie wszystkich bieżących zobowiązań przedsiębiorstwa. W czasach kryzysu warto pamiętać, że w ustalaniu poziomu cash flow można też wziąć pod uwagę nie tylko środki pieniężne, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo, ale także inne zasoby materialne, uwzględniając zdolność do ich wymiany na gotówkę.
Aby jednak przeprowadzić pełną analizę cash flow, konieczne będzie także określenie wszystkich bieżących zobowiązań oraz ustalenie strumieni przepływów środków pieniężnych w analizowanym okresie.