Aktualności

Źródło: https://alkan.pl/

Czym się wyróżnia kabel ziemny?

Kabel ziemny służy do pracy w warunkach średniego i niskiego napięcia. Poszczególne żyły kabla są odpowiednio izolowane, a cała konstrukcja posiada dodatkową ochronę w postaci powłoki zewnętrznej. Z uwagi na specyfikę podziemnych instalacji, do wykonania izolacji oraz powłoki stosuje się polwinit. Materiał ten wykazuje dużą wytrzymałość mechaniczną i jest odporny na działanie rozpuszczalników.

Zastosowanie

Kable ziemne bardzo powszechnie wykorzystywane są w budownictwie mieszkaniowym. Służą głównie do zasilania budynku, oświetlenia ogrodowego, słupków gniazdowych oraz urządzeń zewnętrznych – np. pomp. Kable te wykorzystuje się w instalacjach energetycznych, które prowadzone są bezpośrednio pod powierzchnią ziemi – najczęściej na głębokości ok. 60-70 cm. Dodatkowo pod i nad kablem umieszcza się 10-centymetrową warstwę piasku, chroniącą przed ewentualnymi uszkodzeniami. Na długości wykopu należy też ro