Aktualności

Źródło: https://inzynieriaprocesow.pl/pl/

Dlaczego podnoszenie efektywności pracy jest tak ważne?

Pojęcie podnoszenia efektywności pracy jest coraz częściej poruszane, lecz często zbyt ogólnie, bez wskazania na rezultaty, które są w końcu kluczowe dla takich działań. W praktyce zagadnienie to można rozpatrywać na różnych szczeblach – od perspektywy całej firmy, po pojedynczych pracowników. Na produktywność wpływają również różne czynniki. Działania usprawniające są o tyle istotne, iż decydują o rozwoju oraz lepszych rezultatach organizacji. To przekłada się na poprawę wyniki finansowych i większe zarobki pracowników, którzy przy optymalnym planie muszą poświęcić na obowiązki mniej czasu i są dzięki temu bardziej zmotywowani.

CZYM JEST EFEKTYWNOŚĆ PRACY I CO NA NIĄ WPŁYWA?

Określenie “efektywności” jest obecnie wykorzystywane wręcz nagminnie, lecz nie zawsze we właściwy i konkretny sposób. Każdy chce mieć firmę, która będzie funkcjonowała jak najlepiej, lecz nie wszyscy wiedzą jak do tego dążyć. Efektywne działania mają dawać jak najlepsze rezultaty względem podejmowanych czynności. Kluczem jest zatem osiąganie jak największych zysków, jak najmniejszym kosztem. Mogą to być nie tylko korzyści finansowe, ale wszelkie inne osiągnięte cele czy uzyskane dobra, które wpływają na rozwój firmy. W kontekście kosztów również należy uwzględniać nie tylko te materialne, ale też czas czy wysiłek poświęcony przez pracowników. O efektywności można mówić w odniesieniu do całości firmy, konkretnych procesów i zespołów lub jednostek. Wpływ na produktywność wywierają z kolei czynniki zarówno spoza, jak i z obrębu organizacji.