Aktualności

Geodezja to jedna z najważniejszych rzeczy w budownictwie. Polega na rejestrowaniu i mierzeniu granic, współrzędnych i atrybutów terenu. Geodeci potrzebują narzędzi, które są wystarczająco wszechstronne, aby pracować z szeroką gamą sprzętu i narzędzi.

Geodeci używają narzędzi geodezyjnych, takich jak pryzmat, łata niwelacyjna, kompas, kątomierz i przepust do mierzenia właściwości. Używają tych narzędzi w połączeniu z łańcuchem geodezyjnym, aby mierzyć granice i ustalać współrzędne w obrębie obszaru. https://profigeo.pl/

Kilka z ważniejszych narzędzi geodezyjnych:

Pryzmat – służy do pomiaru kątów między dwoma punktami. Jest używany w połączeniu z kompasem lub kątomierzem do określenia odległości między dwoma punktami.

Łata niwelacyjna – jest przeznaczona do pomiaru różnic wysokości pomiędzy dwoma punktami. Jest używana do obliczania różnicy wysokości między punktem A a punktem B na podstawie długości łaty.

Kompas – jest przeznaczony do pomiaru kierunków i odległości między dwoma punktami. Jest używany w połączeniu z pryzmatem lub kątomierzem do określenia odległości między dwoma punktami.

Kątomierz – służy do pomiaru kąta między dwoma punktami. Jest używany w połączeniu z pryzmatem lub kompasem do określenia odległości między dwoma punktami.

Przepust – służy do pomiaru różnic wysokości pomiędzy dwoma punktami. Jest używany do obliczania różnicy wysokości między punktem A a punktem B na podstawie długości przepustu.

Łańcuch geodezyjny – jest przeznaczony do pomiaru odległości między dwoma punktami. Jest używany w połączeniu z pryzmatem lub kompasem do określenia odległości między dwoma punktami.